POZOR!!!

                                         

 

  • Kapacita školní družiny je 50 dětí. Z tohoto důvodu budou přednostě přijímáni žáci 1.- 4. ročníku, žáci 5. ročníku budou eventuálně řešeni individuálně dle naplněnosti obou oddělení ŠD.