ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

ranní : 6:30 - 7:30 hod

odpolední : do 16 hod

ODCHOD Z ODPOLEDNÍ DRUŽINY DO 13H NEBO PO 14:30!!!

(V této době chodí děti do lesa nebo na vycházky a p. vychovatelky se s nimi nemohou vracet do školy)

děkujeme

 

Vedoucí vychovatelka p. Markéta Poláková dis.

I. oddělení : 1. a 2. třída

 

  a  p. vychovatelka   Bára Mitysková

II. oddělení : 3. a 4. třída

Školní družina má kapacitu 50 žáků.

Je rozdělena do dvou oddělení po 25.

 

ZÁKLADNÍ INFO – ŠD

 

Provoz školní družiny: 6,30 – 7,30 a po vyučování do 16,00 .

Prosíme, zda by bylo možné, aby Vaše dítě z organiz.důvodů odcházelo ze ŠD do 13,00 nebo až po 14,30 hod. - v této době se můžeme pohybovat mimo školu.

 

Zápisní lístky do ŠD vyplněné Z OBOU STRAN a lístek s převzetím odpovědnosti po odchodu dítěte ze ŠD odevzdejte, prosím, vyplněné zítra 5.9.2017.

 

Na telefonickou změnu odchodu dítěte ze ŠD nebude brán zřetel a dítě nebude uvolněno. Změna odchodu ze ŠD musí být písemně v notýsku nebo si rodič (oprávněná osoba) vyzvedne dítě osobně !!!

 

Poplatek za ŠD činí 60,- Kč/měsíc.

Vybíráme každý půlrok částku 300,- Kč. Prosím, uhraďte tuto částku paní vychovatelce do konce září 2017.

 

Každé dítě musí mít ve ŠD přestrojení na pobyt venku. Dále prosíme přinést 1x šťávu na pitný režim ve ŠD a 1x krabici kapesníků (nebo balení kapesníčků).

 

ŠD je v provozu i o prázdninách, pokud se přihlásí nejméně 6 žáků. Přihlášení je závazné . Přihlašování žáků do ŠD během prázdnin sdělují sami rodiče a to písemně do notýsku nejpozději 14 dní před začátkem prázdnin !!! O letních a vánočních prázdninách ŠD v provozu není!

 

Prosím, seznamte se s řádem ŠD – je vyvěšen na chodbě u třídy + stránkách školy.

 

Děkujeme!