Pracujeme s PRACOVNÍM SEŠITEM: Předškoláci ve školce, nakladatelství Portál