Po dobu plavání je jiný rozvrh hodin, 

který mají děti v zápisnících.

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

  šk.rok 2018/2019
 
1.TŘÍDA
třídní učitelka : Alena Janečková
 

                          

 

 

 

 

 

 

2. TŘÍDA

třídní učitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TŘÍDA

třídní učitelka : Mgr.Dana Čejchanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TŘÍDA 

třídní učitelka : Mgr. Kateřina Korcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TŘÍDA 

třídní učitelka : Mgr. Dana Čejchanová