Kontrola

O veškerém dění ve škole budete informováni prostřednictvím

ZÁPISNÍKŮ, WEBOVÝCH STRÁNEK , event. E-MAILŮ.

V letošním roce nebudeme vyvěšovat ani vylepovat žádné

informace na dveře.

Kontrolujte dětem denně NOTÝSKY, ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a

SEŠITY. Podepisujte domácí úkoly, písemné práce(dle žádosti

učitelky)

Tím vším společně předcházíme  nedorozuměním  a nepříjemnostem.

DĚKUJEME