ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE...

29.08.2013 20:28

 

 

  • Kapacita školní družiny je 50 žáků. Vzhledem k tomu, že v letošním roce je na naší škole počet žáků mnohem vyšší, bude družina nabízena především dětem
  1. mladším
  2. dojíždějícím
  3. dětem s mladším sourozencem na škole
  4. dětem matek samoživitelek a
  5. těm, kteří včas přinesou zápisový lístek a zaplatí pololetní příspěvek.

Děkujeme za pochopení