DOMÁCÍ ÚKOLY

Učivo pro marody :

Pokud budou žáci chybět více dní, vložím jim se úkoly. Jednodenní absenci vyřešíme zpětně.

 

10. dubna

AJ 

    UČ : s. 42,43

    PS : s. 42-44

 

9. dubna

ČESKÝ JAZYK - opakování podstatných jmen - rod, číslo

    UČ : s. 101

    PS : s. 15

MATEMATIKA - sčítání do 1000 s rozkladem

    např. 934+29=934+20+9=954+9=963

ČTENÍ - písanka s. 8 a 9

     ČJ - PS s. 13 ( tel. rozhovor)

PRVOUKA - stavba těla živočichů

    UČ: s. 58,58

    PS: s. 52,53

 

 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Do konce září měly děti přečíst a zapsat do deníku jednu knihu ( úkol z druhé třídy).
Do konce ledna přečíst a zapsat dvě knihy.
Do konce června přečíst a zapsat dvě knihy.
 
Každou přečtenou knížku si ve třídě napíšeme na lísteček a nalepíme na čtenářský strom,který je zatím holý....těším se, jak bude v červnu obalený :-)
 
 
 
strom v září                                                             strom na konci října