Zítra v rámci Tv proběhne "brigáda- zalévání stromků na Pavlišově"

Dejte dětem vhodné oblečení. 

Návrat na oběd

Spolek klubu KČT Náchod

pořádá 27.10.2018(sobota)

Výlet pro mladé turisty

Z hradu na hrad-Procházka podzimní přírodou 

info v mailech

 

 

Sběr papíru

od 22.10.(pondělí) 7:30

 do

 24.10(středa) 12:00.

 

 

Dne 17.10. 2018 vystupují děti ze sboru, dramaťáku a tanečků  v dopoledních hodinách v domově důchodců (Marie) s vystoupením "české dějiny".
 
Prosíme, ať si děti tento den vezmou zase černé legíny (kalhoty) + přestrojení na vystoupení (dramaťák).
 
Nacvičování proběhne v úterý (16.10.) od 13,45 do 14,30. Prosíme, zda tu mohou děti z 5. třídy v tento čas zůstat.
 

V rámci „strašidlení “, které proběhne 31.10.2018 (středa)  

ve škole se od 13,30 do 14,30 uskuteční kouzelnický pořad „Kouzla pod pokličkou“ 

na který vybíráme 40,- Kč. V případě, že se dítě nezúčastní, prosíme o odchod do 13,30 hod.

Vyhlašujeme 

podzimní soutěž pro celou rodinu o nejoriginálnějšího ježka.

Své výrobky noste do školy:do 26.10.2018

Dne 31.10.proběhne  vyhlášení.

Vaše výrobky budou zdobit vestibul a okolí školy.

Pohár starostů

gratulujeme  vybraným dětem z 5.třídy

 za pěkné 13.místo 

a

 děkujeme za reprezentaci školy.

Info k lyžařskému výcviku-akce rodičů

Lyžák- info rodičům.odt (13858)

 

 

SBÍRÁME KAŠTANY,ŽALUDY a CELOROČNĚ POMERANČ.KŮRU !!!

(lístečky s množstvím předávejte p.Polákové)

 

INFO KE KROUŽKŮM 

Kroužky začínají 1.10.2018

Poplatek za školní kroužky je 100,-Kč za pololetí(mimo chytré hlavy).

Kroužek zdravotně-dopravní se letos neotevře.

Dramatický kroužek bude probíhat v čase 13:00-13:45

Kroužek deskových her začne 9.10.

 

 

 
 
Žádáme všechny rodiče, aby pokud to není nutné,
 
 nevstupovali do budovy školy ( z bezpečnostních důvodů) 
 
a čekali venku nebo před katrem. Platí i v ranních hodinách.
 
Děkujeme za pochopení.

 
Kolektiv ZŠ Pavlišovská
 

 

 
Prosíme rodiče, kteří si přijdou pro oběd v době nemoci dítěte, aby si oběd vyzvedávali od 11,15 do 11,30 - jak je uvedeno v řádu ŠJ !!!!!  (Ve středu od 12,15 - 12,30 !!!)
 
V případě pozdního příchodu již nemusí být oběd do jídlonosičů vydán.
 
Pozdní příchody rodičů v době výdeje pro školní děti a výdej do jídlonosičů není možný z hygienických důvodů !!!!
 
PS: Je možná domluva  s p. kuchařkou o ponechání jídlonosičů před ŠJ.
 
Děkujeme!
Prosíme rodiče, kteří si přijdou pro oběd v době nemoci dítěte, aby si oběd vyzvedávali od 11,15 do 11,30 - jak je uvedeno v řádu ŠJ !!!!!  (Ve středu od 12,15 - 12,30 !!!)
V případě pozdního příchodu již nemusí být oběd do jídlonosičů vydán.
 
Pozdní příchody rodičů v době výdeje pro školní děti a výdej do jídlonosičů není možný z hygienických důvodů !!!!
 
PS: Je možná domluva  s p. kuchařkou o ponechání jídlonosičů před ŠJ.
 
Děkujeme!